لطفا جاوا اسکریپت را فعال نمائید

محصولات برنا

در این بخش با محصولات برنا آشنا می شوید
ABS - C با نشان تجاری iKi

فیلامنت
ABS - C با نشان تجاری iKi

رسانای الکتریسیته


نمایش مقایسه محصولات


قیمت محصول 2/150/000 ریالفیلامنت جهت
ایجاد نمونه های رسانا

این فیلامنت از مواد اولیه ای.بی.اس به همراه مواد رسانا تشکیل شده است و قابلیت انتقال الکتریسیته دارد . نحوه کارکرد با این مواد مشابه مواد ای.بی.اس است . از این مواد میتوان جهت پرینت مدارهای الکتریکی و قطعات رسانا استفاده نمود .

ABS - C با نشان تجاری iKi

مشخصات فنی

در این بخش مشخصات فنی محصول مورد نظر خود را مشاهده نمائید.

قطر فیلامنت 1/75 میلیمتر
دقت پرینت 50 ( + - ) میکرون
دمای پرینت 240 الی 260 درجه سانتیگراد
دمای صفحه ساخت 80 الی 100 درجه سانتیگراد
نوع حلال حلال استون
وزن رول 1 کیلوگرم
چگالي 1050 کيلوگرم بر متر مکعب
مدول الاستيسيته 1/7 GPa الی 2/8 GPa
سختی فیلامنت 105 الی 110 راکول
مقاومت الکتریکی 1E4 - اهم بر سانتیمتر