لطفا جاوا اسکریپت را فعال نمائید

فیلامنت

در این بخش با گروه محصولات برنا آشنا می شوید
 PLA با نشان تجاری iKi

  PLA با نشان تجاری iKi


قیمت: 2/200/000 ریال

ABS با نشان تجاری iKi

 ABS با نشان تجاری iKi


قیمت: 1/050/000 ریال

Wood  با نشان تجاری iKi

 Wood با نشان تجاری iKi


قیمت: 1/900/000 ریال

METAL با نشان تجاری iKi

 METAL با نشان تجاری iKi


قیمت: 1/550/000 ریال

PVA  با نشان تجاری iKi

 PVA با نشان تجاری iKi


قیمت: 1/500/000 ریال

Flexible با نشان تجاری iKi

 Flexible با نشان تجاری iKi


قیمت: 1/800/000 ریال

ABS - C با نشان تجاری iKi

 ABS - C با نشان تجاری iKi


قیمت: 2/150/000 ریال