لطفا جاوا اسکریپت را فعال نمائید

لوازم مصرفی پرینتر سه بعدی

در این بخش با گروه محصولات برنا آشنا می شوید
 حلال PLA

  حلال PLA


قیمت: 200/000 ریال

حلال ABS

 حلال ABS


قیمت: 120/000 ریال

روغن روانکاری

 روغن روانکاری


قیمت: 60/000 ریال

چسب ماتیکی

 چسب ماتیکی


قیمت: 50/000 ریال

مته نازل

 مته نازل


قیمت: 50/000 ریال

صفحه ساخت کمکی PCB

 صفحه ساخت کمکی PCB


قیمت: 200/000 ریال

صفحه ساخت Orifice

 صفحه ساخت Orifice


قیمت: 900/000 ریال

نازل برنجی 0/2 و 0/3 و 0/4

 نازل برنجی 0/2 و 0/3 و 0/4


قیمت: 100/000 ریال

نازل برنجی 0/5 و 0/6 و 0/7 و 0/8

 نازل برنجی 0/5 و 0/6 و 0/7 و 0/8


قیمت: 100/000 ریال

نازل برنجی 0/2 و 0/3 و 0/4 و 1

 نازل برنجی 0/2 و 0/3 و 0/4 و 1


قیمت: 100/000 ریال

نازل برنجی 0/4 و 0/6 E3D

 نازل برنجی 0/4 و 0/6 E3D


قیمت: 350/000 ریال