لطفا جاوا را فعال نمائید

راهنمای پرداخت نمونه با مواد THF

نکات فنی فرآیند پس از پرینت

استفاده از مواد THF جهت پرداخت نمونه چاپ شده

26 تير 1396/نکات فنی فرآیند پس از پرینت

البته قابل ذکر است که مي توانيد از اين ماده در حمام بخار براي مواد PLA نيز استفاده نمائيد ولي در اينجا تنها روش دستي آن توضيح داده مي شود و روش حمام بخار قبلاً توضيح داده شد. يکي از ايرادهاي اين روش، مواد مورد استفاده مي باشد که خطرناک مي باشد چرا که در هنگام تماس با هوا ايجاد اکسيد قابل اشتعال مي نمايد. براي جلوگيري از اين خطرات معمولاً مواد THF ها با مواد ديگري نظير BHT مخلوط مي شوند ولي توجه داشته باشيد که هيچ وقت از سشوار و يا دستگاه خشک کن در مجاورت اين مواد استفاده ننمائيد چراکه آتشزا مي باشد. همچنين بايد از اين مواد در محيط باز استفاده نمود و ظروفي که از آنها جهت اين مواد استفاده مي نمائيد بايد بطور مداول شسته شوند. جهت انجام پوليش دستي با استفاده از مواد THF، نيازمند دستکش و همچنين دستمال پارچه اي سفيد رنگ مي باشيد. گوشه اي از دستمال پارچه اي را با استفاده از مواد THF خيس کرده و به آرامي شروع به پوليش قطعه پرينت شده نمائيد. توجه داشته باشيد که با پوليش هر قسمت از قطعه، مقداري از مواد PLA بر روي پارچه باقي خواهند ماند و مي بايست از قسمت ديگر پارچه جهت پوليش ساير نقاط استفاده نمائيد. سعي نمائيد که جهت حرکت دست در هنگام پوليش هميشه در يک جهت باشد چراکه تاثير بسزايي در کيفيت کار خواهد داشت. بعد از پوليش تمام قسمتهاي قطعه، اجازه دهيد تا قطعه بطور کامل و بطور آهسته خشک گردد. 

0 0


مطالب مشابه


نظرات کاربران/0


نظر خود را با ما در میان بگذارید