لطفا جاوا را فعال نمائید

راهنمای پرداخت نمونه با حمام بخار

نکات فنی فرآیند پس از پرینت

استفاده از حمام بخار برای مواد ABS و PLA

26 تير 1396/نکات فنی فرآیند پس از پرینت

اين روش يکي از آسان ترين و در عين حال ارزان ترين روش پرداخت کاري و پوليش کاري مي باشد. جهت پوليش و صيقلي نمودن سطوح پرينت سه بعدي شده به مواد و ابزارهاي زير نياز داريد: 

1- قوطي خالی آهني با درب (مثلاً قوطي رنگ) 
2- دستمال کاغذي ضخيم 
3- قيچي 
4- آهن ربا 
5- استون و يا حلال PLA 
6- واشر آهني 

اندازه قوطی خالی آهنی با درب بستگي به اندازه قطعه پرينت شده شما دارد و حداقل مي بايست 2 برابر قطعه پرينت شده باشد تا لبه های قطعه پرينت شده به ديواره آن برخورد نکند. مي توان گفت قوطی آهنی 4 کيلويی برای اکثر قطعات پرينت شده مناسب می باشد. در صورتی که قطعه پرينت شده کوچک است از ظرف کوچکتر مي توانيد استفاده نمائيد. مراحل کار بصورت زير می باشد: 

1- سه عدد دستمال کاغذی را با استفاده از قيچي در اندازه های مناسب ببريد. 
2- دستمال کاغذی ها را به صورت رديفی با استفاده از آهنربا به ديواره و کف قوطی فلزی بچسبانيد بطوريکه کل سطح داخلی را بپوشاند. 
3- مقداری از حلال مناسب با قطعه پرينت شده (استون براي مواد ABS و حلال PLA براي مواد PLA) را در درون ظرف بريزيد بطوريکه تمامی دستمال کاغذی ها خيس و مرطوب شوند. 
4- درب ظرف آهنی را بصورت برعکس روي سطح صافی قرار داده و سپس با استفاده از واشرها، قطعه پرينت شده را در روی درب آهني طوری قرار دهيد که در مرکز درب قرار گيرد. هدف از استفاده از واشرها جلوگيري از تماس قطعه پرينت شده با درب قوطي می باشد. 
5- در نهايت ظرف آهني را بصورت برعکس طوري روي درب و قطعه قرار دهيد که در حين قرار دادن تماسي با قطعه نداشته باشد و آن را محکم فشار دهيد تا درب آن کاملاً بسته شود. 
6- به مدت چهل دقيقه صبر نمائيد. توجه داشته باشيد که در اين مدت نبايد درب ظرف را باز نمائيد. 
7- بعد از چهل دقيقه درب ظرف را برداريد. توجه داشته باشيد که هنوز خطوط پرينت قابل مشاهده خواهند بود ولي سطوح تا حدودي صاف شده اند. براي کامل شدن پروسه و از بين رفتن کامل خطوط مي بايست حداقل 24 ساعت صبر نمائيد تا سطح پرينت بطور کامل صاف و سراميکي گردد. نکته مهم اين است که با دست خود سطح پرينت را لمس نکنيد چرا که سطح پرينت خيس مي باشد و رد دست شما بر روي آن خواهد ماند. 
8- نتيجه کار


0 0


مطالب مشابه


نظرات کاربران/0


نظر خود را با ما در میان بگذارید