محصولات برنا

در این بخش با محصولات برنا آشنا می شوید
مته نازل

لوازم مصرفی پرینترهای سه بعدی
مته نازل

جهت رفع انسداد نازل


نمایش مقایسه محصولات


قیمت محصول 90,000 ریال

مشخصات فنی

در این بخش مشخصات فنی محصول مورد نظر خود را مشاهده نمائید.

 a