محصولات برنا

در این بخش با محصولات برنا آشنا می شوید
مته نازل ( 0.2 الی 0.8 میلیمتر)

لوازم مصرفی پرینترهای سه بعدی
مته نازل ( 0.2 الی 0.8 میلیمتر)

جهت رفع گرفتگی و انسداد نازل

قیمت محصول 90,000 ریال

مشخصات فنی

در این بخش مشخصات فنی محصول مورد نظر خود را مشاهده نمائید.

در برخی از موراد احتمال گرفتگی نازل وجود دارد و برای حل این مشکل می توانید از مته نازل متناسب با قطر سوراخ نازل استفاده نمائید.