محصولات برنا

در این بخش با محصولات برنا آشنا می شوید
ABS  رسانای الکتریسیته با نشان تجاری iKi

فیلامنت
ABS رسانای الکتریسیته با نشان تجاری iKi

رسانای الکتریسیته

قیمت محصول 2,150,000 ریال


فیلامنت جهت
ایجاد نمونه های رسانا

این فیلامنت از مواد اولیه ای.بی.اس به همراه مواد رسانا تشکیل شده است و قابلیت انتقال الکتریسیته دارد . نحوه کارکرد با این مواد مشابه مواد ای.بی.اس است . از این مواد میتوان جهت پرینت مدارهای الکتریکی و قطعات رسانا استفاده نمود .

ABS  رسانای الکتریسیته با نشان تجاری iKi

مشخصات فنی

در این بخش مشخصات فنی محصول مورد نظر خود را مشاهده نمائید.

قطر فیلامنت1/75 میلیمتر
دقت پرینت50 ( + - ) میکرون
دمای پرینت240 الی 260 درجه سانتیگراد
دمای صفحه ساخت80 الی 100 درجه سانتیگراد
نوع حلالحلال استون
وزن رول1 کیلوگرم
چگالي1050 کيلوگرم بر متر مکعب
مدول الاستيسيته1/7 GPa الی 2/8 GPa
سختی فیلامنت105 الی 110 راکول
مقاومت الکتریکی1E4 - اهم بر سانتیمتر