فیلامنت

با گروه محصولات برنا آشنا می شوید
PLA با نشان تجاری iKi

  PLA با نشان تجاری iKi


قیمت: 2,850,000 ریال

ABS با نشان تجاری iKi

  ABS با نشان تجاری iKi


قیمت: 2,950,000 ریال

چوب (WOOD) با نشان تجاری iKi

  چوب (WOOD) با نشان تجاری iKi


قیمت: 3,800,000 ریال

فلز (Metal) با نشان تجاری iKi

  فلز (Metal) با نشان تجاری iKi


قیمت: 3,750,000 ریال

PLA با نشان تجاری HE

  PLA با نشان تجاری HE


قیمت: 3,200,000 ریال