لوازم مصرفی پرینترهای سه بعدی

با گروه محصولات برنا آشنا می شوید
چسب کپتون

  چسب کپتون


قیمت: 1,050,000 ریال

حلال PLA

  حلال PLA


قیمت: 250,000 ریال

حلال ABS

  حلال ABS


قیمت: 160,000 ریال

روغن روانکاری

  روغن روانکاری


قیمت: 120,000 ریال

صفحه ساخت کمکی PCB

  صفحه ساخت کمکی PCB


قیمت: 200,000 ریال

صفحه ساخت Orifice

  صفحه ساخت Orifice


قیمت: 1,400,000 ریال

نازل برنجی MK7، MK8، MK9

  نازل برنجی MK7، MK8، MK9


قیمت: 150,000 ریال

نازل برنجی E3D

  نازل برنجی E3D


قیمت: 150,000 ریال

نازل برنجی E3D بلند

  نازل برنجی E3D بلند


قیمت: 250,000 ریال

نازل استیل MK7، MK8، MK9

  نازل استیل MK7، MK8، MK9


قیمت: 250,000 ریال