پرینترهای سه بعدی و حکاکی لیزر

با گروه محصولات برنا آشنا می شوید
دایان K12 - B

  دایان K12 - B


قیمت: 68,500,000 ریال

دایان K12 - T

  دایان K12 - T


قیمت: 76,200,000 ریال

دایان K12 - S

  دایان K12 - S


قیمت: 92,000,000 ریال

دایان K12 - P

  دایان K12 - P


قیمت: 125,500,000 ریال

دایان K36 - T

  دایان K36 - T


قیمت: 118,500,000 ریال

دایان K36 - S

  دایان K36 - S


قیمت: 126,000,000 ریال

دایان K36 - M

  دایان K36 - M


قیمت: 148,300,000 ریال

دایان K36 - P

  دایان K36 - P


قیمت: 214,500,000 ریال

دایان K185 - P

  دایان K185 - P


قیمت: 398,000,000 ریال

دایان - 12000

  دایان - 12000


قیمت: 120,000,000 ریال

دایان - 24000

  دایان - 24000


قیمت: ریال

دایان - K30

  دایان - K30


قیمت: ریال

بلک بات پلاس 25

  بلک بات پلاس 25


قیمت: ریال

بلک بات پلاس 35

  بلک بات پلاس 35


قیمت: ریال

بلک بات وان

  بلک بات وان


قیمت: ریال