فایل STL چیست؟

یکشنبه 09 دی 1397
فایل STL چیست؟

نمونه ای از کدهای مش بندی در شکل زیر نشان داده شده است.

در شکل زیر دو مدل سه بعدی CAD و STL با همدیگر مقایسه شده اند.

مش بندی مثلثی باعث می گردد تا سطح یک مدل سه بعدی به چندین قسمت مثلثی تبدیل گردد. پارامترهای استفاده شده در مش بندی تاثیر بسیار زیادی در تعداد مش ها و متناسباً کیفیت سطوح مدل پرینت سه بعدی شده دارد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می نمائید تعداد مشها بر کیفیت سطوح مدل تاثیر بسیار زیادی دارد.

 

انتخاب مقادیر نامناسب پارامترهای مش بندی STL باعث می گردد تا سطوح مدل بصورت زبر و خشن در اید. مش بندی ریزتر و کوچکتر باعث افزایش یافتن حجم فایل تولید شده می شود. توجه داشته باشید که برخی از نرم افزارهای تولید کننده کدهای زبان ماشین پرینترهای سه بعدی تنها تا حجم معینی از فایل را قبول می کنند و می بایست این موضوع در هنگام تهیه فایل STL مد نظر قرار داده شود. بنابراین توصیه می شود همیشه تناسبی بین مدل طراحی شده، صافی سطح مورد نظر و متناسباً محدودیتهای نرم افزارهای تولید کننده کدهای زبان ماشین در نظر گرفته شود. 

بطور کلی می توان گفت که تقریباً در تمامی نرم افزارهای طراحی سه بعدی امکان تولید فایلهای STL وجود دارد و حتماً می بایست در هنگام تولید فایل STL برای پرینترهای سه بعدی پارامترهای Deviation (انحراف)، Angle tolerance (تلرانس زاویه) و غیره متناسب با مدل سه بعدی تنظیم گردد. لازم به ذکر می باشد که نوع مش بندی سطوح تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت سطح پرینت سه بعدی شده دارد.

 

نظرات کاربران/0


نظر خود را با ما در میان بگذارید

Captcha