کج پرینت سه بعدی شدن مدل چیست؟

یکشنبه 04 شهریور 1397
کج پرینت سه بعدی شدن مدل چیست؟

چه عواملی موجب این مشکل می گردد؟

این مشکل تنها می تواند به دلیل شل شدن بسیار کم  یکی از پولی های حرکت دهنده مدول حرکتی اتفاق بیفتد این امر باعث می گردد تا در هر تغییر مسیر اکسترودر، جابجایی کوچکی رخ دهد. همچنین درگیر بودن یکی از تسمه های مدول حرکتی با چیزی در مسیر حرکت می تواند مانع از حرکت نرم تجهیزات حرکتی در مسیر خود شود.

چه عواملی موجب این مشکل می گردد؟

راه حل اول: کنترل محورهای حرکتی طول و عرضی

در اولین مرحله جهت رفع این مشکل، محورهای حرکتی طولی و عرضی (x و y) را کنترل نموده و از درگیر نبودن آنها اطمینان حاصل نمائید. ممکن است سیمی در مسیر حرکت محورها، مانع از حرکت نرم و راحت آن محور گردد.


راه حل دوم: کنترل تمیز بودن تسمه های محورهای حرکتی

در برخی موارد وجود ضایعات خارجی بر روی تسمه های حرکتی می تواند باعث بوجود آمدن این مشکل گردد. لذا توصیه می شود تسمه ها را کنترل نموده و آنها را با استفاده از یک دستمال، خشک و تمیز نمائید. لازم به ذکر است که روغنی بودن تسمه های حرکتی و یا پولی ها نیز می تواند منجر به این مشکل شود.


راه حل سوم: سفت نمودن پولی ها در جای خود

با استفاده از آچار مخصوص که معمولاً آچار آلن است پیچ تمامی پولی های محورهای حرکتی را بطور کامل سفت نمائید. توجه داشته باشید که در هنگام سفت نمودن آنها مانع از جابجایی و یا چرخیدن آنها شوید چرا که این کار می تواند باعث بر هم زدن کالیبراسیون دستگاه پرینتر سه بعدی گردد.

نظرات کاربران/0


نظر خود را با ما در میان بگذارید

Captcha