علت تزریق بیش از اندازه فیلامنت در پرینترها

یکشنبه 04 شهریور 1397
علت تزریق بیش از اندازه فیلامنت در پرینترها

چه عواملی موجب این مشکل می گردد؟

تنظیمات نرم افزار تنها دلیل ایجاد مشکل تزریق زیاد است. هر چند دقیق اندازه گیری نکردن قطر فیلامنت و یا یکسان نبودن قطر فیلامنت در طول رول نیز می تواند منجر به این مشکل گردد.

چه عواملی موجب این مشکل می گردد؟

راه حل اول: اندازه گیری قطر فیلامنت

در اولین مرحله جهت حل این مشکل، با استفاده از ابزار اندازه گیری کولیس، قطر فیلامنت را بطور دقیق اندازه گیری نمائید. بطور معمول فیلامنتهای پرینترهای سه بعدی دارای قطر 1.75 میلیمتر و یا 3 میلیمتر هستند و تلرانس دقتی آنها نیز در محدوده 50 میکرون و یا 0.05 میلیمتر است.


راه حل دوم: تعیین ضریب تزریق مواد در نرم افزار

در تمامی نرم افزارهای اسلایسر پرینتر سه بعدی گزینه ای جهت تعیین مقدار دقیق ضریب تزریق وجود دارد. جهت تعیین مقدار دقیق ضریب تزریق، بعد از گرم گردن دستگاه، فیلامنت را از لبه اکسترودر به اندازه 100 میلیمتر نشان گذاری نموده و سپس با استفاده از رابط کاربری دستگاه، 100 میلیمتر مواد تزریق نمائید. صبر نمائید تا پروسه تزریق به اتمام برسد. در صورتی که فیلامنت به اندازه نشان گذاری شده تزریق گردید، مقدار ضریب تزریق برابر 100 درصد خواهد بود و در صورتی که کمتر تزریق گردید می بایست ضریب تزریق را افزایش داده و یا برعکس.


راه حل سوم: تنظیم نرم افزاری مقدار ضریب تزریق و قطر فیلامنت

بعد از تعیین مقادیر ذکر شده در بالا، مقادیر محاسبه شده را در نرم افزار اسلایسر پرینتر سه بعدی وارد نمائید.

نظرات کاربران/0


نظر خود را با ما در میان بگذارید

Captcha