عدم پوشش سقف مدل پرینت شده

یکشنبه 04 شهریور 1397
عدم پوشش سقف مدل پرینت شده

چه عواملی موجب این مشکل می گردد؟

بطور کلی دو عامل عدم خنک کنندگی کافی در سقف مدل و ضخیم نبودن سقف مدل (کم بودن تعداد لایه های پرینت) می تواند منجر به این ایراد گردد.

چه عواملی موجب این مشکل می گردد؟

راه حل اول: سایز فیلامنت

بسیاری از پرینترهای سه بعدی از فیلامنت با قطر 1.75 میلیمتر جهت پرینت سه بعدی استفاده می کنند و کنترل نمودن این فیلامنتها به مراتب راحت تر از فیلامنتهای 3 میلیمتر و یا 2.85 میلیمتر است. لذا توصیه می گردد در صورت امکان استفاده، از فیلامنتهای 1.75 میلیمتر استفاده نمائید.


راه حل دوم: کنترل موقعیت فن

در پرینترهای سه بعدی معمولاً می توان موقعیت فن خنک کننده را تغییر داد. موقعیت فن را کنترل نموده و مطمئن شوید که فن دقیقاً روی مدل در حل پرینت تنظیم شده است .


راه حل سوم: افزایش قدرت فن خنک کننده

در مواقعی پائین بودن سرعت فن خنک کننده باعث ایجاد مشکل می شود. سرعت فن را زیاد کرده و آن را در بالاترین قدرت خود قرار دهید.


راه حل چهارم: افزایش تعداد لایه های سقف مدل

کم بودن تعداد لایه های سقف مدل می تواند باعث بوجود آمدن این مشکل شود. لذا توصیه می شود در مواقع مواجهه با این مشکل تعداد لایه های سقف مدل را زیاد نمائید.


راه حل پنجم: افزایش در صد مقدار پرشوندگی و یا Infill

گاهی به دلیل کم بودن درصد پرشوندگی مدل که به عنوان ساپورتهای سقف مدل عمل می کنند مشکل فوق مشاهده می شود. لذا توصیه می شود که جهت حل این مشکل، درصد پرشوندگی را افزایش دهید.

نظرات کاربران/0


نظر خود را با ما در میان بگذارید

Captcha