عدم پرینت یک یا چند لایه در هنگام پرینت

یکشنبه 04 شهریور 1397
عدم پرینت یک یا چند لایه در هنگام پرینت

چه عواملی موجب این مشکل می گردد؟

دلایل متعددی می تواند مسبب این مشکل باشد. در صورتیکه که تسمه های محورهای طولی و عرضی بطور کامل سفت نباشند این مشکل می تواند ایجاد شوند. همچنین سفت نبودن پیچهای تنظیم صفحه ساخت که می تواند منجر به حرکت کردن آن در طول پروسه پرینت گردد نیز می تواند یکی از عوامل باشد. با توجه به مشاهده این مشکل تنها در برخی از لایه های پرینت، می توان گفت که سفت نبودن پیچهای اتصالات مدول حرکتی محور Z نیز می تواند باعث این مشکل گردد.

چه عواملی موجب این مشکل می گردد؟

راه حل اول: کنترل سفتی تسمه های حرکتی

در اولین مرحله رفع این مشکل توصیه می شود که تمامی تسمه های دستگاه را از نظر سفت بودن (در کشش بودن) کنترل نمائید. در صورتی که تسمه ای شل شده باشد آن را بر اساس دستورالعمل و راهنمایی های شرکت ارائه دهنده پرینتر سه بعدی سفت نمائید.


راه حل دوم : کنترل سفتی صفحه ساخت

بعد از کنترل تسمه های دستگاه، حال می بایست صفحه ساخت و پیچهای سفت کننده (تنظیم کننده) را از نظر درست بسته شدن آنها کنترل نمائید. در صورتی که متوجه شدید که صفحه شل است، با استفاده از پیچهای مربوط صفحه را دوباره کالیبره نموده و آن را سفت نمائید.


راه حل سوم: کنترل اتصالات مدول حرکتی محور Z

تمامی پیچها و اتصالات مدول حرکتی محور z را کنترل نموده و در صورت شل بودن و یا لق بودن، آنها را بر اساس راهنمایی و دستورالعمل های شرکت ارائه دهنده پرینتر سه بعدی سفت نمائید. توجه داشته باشید که در صورت عدم آشنایی کامل با پرینتر سه بعدی، دستکاری مدولهای حرکتی می تواند باعث بهم خوردن کالیبراسیون دستگاه پرینتر سه بعدی گردد.

نظرات کاربران/0


نظر خود را با ما در میان بگذارید

Captcha