عدم تزريق مواد در ميانه پرينت چیست؟

دوشنبه 16 مهر 1397
عدم تزريق مواد در ميانه پرينت چیست؟

چه عواملی موجب این مشکل می گردد؟

گرفتگی نازل، گرفتگی لوله نازل و یا تمام شدن فیلامنت  و یا گیر کردن آن در رول می تواند باعث بوجود آمدن این مشکل شود.

چه عواملی موجب این مشکل می گردد؟

راه حل اول: کنترل فیلامنت و یا رول فیلامنت

کنترل فیلامنت و یا رول فیلامنت بسیار آسان است. در برخي موارد مشاهده مي شود که فيلامنت در داخل رول گير کرده است و رول به راحتي باز نمي شود و یا فيلامنت در ابتداي اکسترودر گره خورده و در آن نقطه قفل شده است. در چنين مواردي توصيه مي شود فيلامنت را از اکسترودر خارج کرده و دوباره از اول آن را جاگذاري نمائيد.


راه حل دوم: گرفتگی نازل

در صورتي که به هر دليلي نازل در ميانه پرينت دچار گرفتگي شود اين مورد رخ مي دهد. در چنين مواردي مي بايست به دستورالعمل رفع گرفتگي نازل مراجعه نمائيد.

نظرات کاربران/0


نظر خود را با ما در میان بگذارید

Captcha