عدم اتصال دیواره پرینت شده و Infill

شنبه 31 شهریور 1397
عدم اتصال دیواره پرینت شده و Infill

چه عواملی موجب این مشکل می گردد؟

این مشکل یکی از مشکلات رایج پرینترهای سه بعدی است و هر چقدر دقت پرینتر سه بعدی بیشتر باشد این مشکل به مراتب کمتر مشاهده می شود. ولی یکی از دلایل مشاهده این مشکل مربوط به قدرت چسبندگی فیلامنت است. همچنین چنانچه در نرم افزار تنظیمات مربوط به مقدار روی هم رفتگی قسمت پر شوندگی (Infill) درست انجام نشده باشد این مشکل می تواند پدیدار گردد. یکی دیگر از عواملی که می تواند باعث این مشکل گردد مربوط به تنظیمات نحوه پرینت است. به این منظور که آیا اول دیواره پرینت می گردد تا قسمت پرشوندگی.

چه عواملی موجب این مشکل می گردد؟

راه حل اول: کنترل مقدار روی همرفتگی دیواره و قسمت پرشوندگی (Infill)

در نرم افزار اسلایسر پرینتر سه بعدی قسمتی تحت عنوان Infill Overlap وجود دارد که مربوط به درصد روی هم رفتگی دو قسمت دیواره و قسمت پرشوندگی است. این مقدار در حال پیش فرض روی عدد 10 درصد تنظیم شده است. مقدار آن را در حدود 5-15 درصد زیادتر نمائید. توجه داشته باشید که این مقدار همیشه می بایست از 50 درصد کمتر باشد.


راه حل دوم: پرینت قسمت پرشوندگی قبل از پرینت دیواره

حالت پیش فرض اکثر نرم افزارهای اسلایسر پرینتر سه بعدی به این گونه است که ابتدا دیواره مدل پرینت شده و سپس قسمت پر شوندگی پرینت می گردد. در صورتی که با این مشکل روبرو شدید ترتیب پرینت را تغییر دهید و بدین ترتیب امکان رفع مشکل فراهم می گردد.


راه حل سوم: افزایش دمای تزریق اکسترودر

در برخی موارد به دلیل پائین بودن دمای مواد تزریق شده، اتصالی بین دیواره و قسمت پر شوندگی ایجاد نمی گردد و فاصله ای بین آنها ایجاد می گردد. با کمی تغییر دما در محدود 5 الی 10 درجه ای اکسترودر می توان قدرت چسبندگی را افزایش داده و مشکل را حل نمود.


راه حل چهارم: کاهش سرعت پرینت

در برخی موراد بالا بودن سرعت پرینت این اجازه را به مواد مذاب تزریق شده نمی دهد تا به دیواره بچسبد. با کم کردن سرعت پرینت، امکان قرار گیری مواد تزریق شده در جای خود فراهم شده و مشکل حل می گردد.

نظرات کاربران/0


نظر خود را با ما در میان بگذارید

Captcha