استفاده از ساپورت در پرينترهاي سه بعدي

جمعه 30 شهریور 1397
استفاده از ساپورت در پرينترهاي سه بعدي

همانطور که اطلاع داريد پرينترهاي سه بعدي با تکنولوژي FFF و يا FDM از تکنولوژي ذوب مواد ترموپلاستيک و لايه گذاري آنها بر روي همديگر جهت پرينت سه بعدي استفاده مي نمايد. لايه گذاري بصورت متناوب انجام مي پذيرد و هر لايه بر روي لايه قبلي پرينت مي گردد. در برخي موارد هيچ ماده اي در زير قسمت در حال پرينت وجود ندارد و اين باعث مي گردد که مواد در آن نقاط دچار ريزش شوند. اين موضوع در مواردي که شيب خيلي زياد مي باشد نيز مشاهده مي شود. در چنين مواردي مي بايست از ساپورت استفاده نمود.

ساپورت گذاري معمولاً به دو روش طراحي ساپورت در هنگام طراحي مدل سه بعدي و يا استفاده از گزينه هاي ساپورت گذاري در نرم افزار رابط پرينتر سه بعدی انجام مي شود. در صورتي که ساپورتها به همراه مدل اصلي طراحي شده باشند به همراه مدل اصلي پرينت مي شوند و در نهايت مي بايست به روش مکانيکي ساپورت ها را از مدل اصلي جدا نمود. در صورتي که ساپورت براي مدل طراحي نشده باشد مي توان از گزينه موجود در نرم افزار جهت ساپورت گذاري استفاده نمود. با فعال نمودن اين گزينه کليه نقاطي مورد نیاز ساپورت گذاري خواهند شد و در آخر کار مي بايست ساپورت ها را از قطعه کار جدا نمود. در صورتي که دستگاه پرينتر سه بعدي دو نازله باشد مي توان ساپورت گذاري را با استفاده از مواد مخصوص ساپورت گذاري انجام داد و سپس با استفاده از حلال هاي مخصوص،ساپورت را از قطعه اصلي جدا نمود.

بطور کلي مي توان گفت که مدل هاي سه بعدي که داراي قستمهايي با شيب بيشتر از 45 درجه مي باشند نيازمند ساپورت گذاري مي باشند و زوايه ساپورت گذاری به پارامترهايي مانند نوع ماده مصرفي، اندازه مدل در حال پرينت، دماي پرينت و فاصله اکسترود (تزريق مواد) وابسته مي باشد و به مرور زمان و با کسب تجربه پرینت سه بعدی، کاربر مي تواند تشخيص دهد که آيا ساپورت گذاري لازم مي باشد يا نه؟ هر چند گزينه اي تحت عنوان Overhang در نرم افزارهاي اسلايسر پرینتر سه بعدی وجود دارد که قسمتهاي نيازمند ساپورت گذاري را مشخص مي نمايد.

نظرات کاربران/0


نظر خود را با ما در میان بگذارید

Captcha