ایراد پافیلی چیست ؟

یکشنبه 04 شهریور 1397
ایراد پافیلی چیست ؟

چه چیزی باعث این مشکل می شود؟

در برخی موارد به دلیل گرم بودن بیش از اندازه صفحه ساخت و در نتیجه نبودن زمان کافی جهت خنک شدن لایه های زیرین مدل ، وزن لایه های بالایی مدل در حال پرینت سه بعدی، باعث می گردد تا لایه های زیر فشرده شده و این مشکل را بوجود بیاورند. همچنین در برخی موارد به دلیل کالیبره نبودن صفحه ساخت لایه اول بصورت فشرده پرینت می شوند و این فشردگی به مرور در لایه های بالایی اصلاح می گردد.

چه چیزی باعث این مشکل می شود؟

راه حل اول: تنظیم دقیق دمای صفحه ساخت و قدرت خنک کنندگی فن

حتماً می بایست بین دمای صفحه ساخت، دمای تزریق مواد و قدرت فن خنک کننده تعادل درستی بر قرار باشد تا امکان خنک شدن لایه های پرینت روی صفحه ساخت فراهم گردد ولی خنک کنندگی نباید به حدی بالا باشد که باعث عدم چسبندگی لایه های اول به صفحه ساخت گردد. لذا توصیه می شود ابتدا دمای صفحه ساخت را به اندازه 5 درجه سانتیگراد کاهش دهید.


راه حل دوم: کالیبراسیون دقیق صفحه ساخت

با کالیبراسیون دقیق صفحه ساخت دستگاه پرینتر سه بعدی، می توانید ضخامت لایه های پرینت را در راستای ارتفاع ثابت نگه دارید و بدین ترتیب از ایجاد مشکل پا فیلی جلوگیری نمائید. در صورتی که از سیستم کالیبراسیون اتوماتیک صفحه ساخت استفاده می کنید مقدار دقیق آفست را محاسبه نموده و در نرم افزار اصلاح نمائید.

نظرات کاربران/0


نظر خود را با ما در میان بگذارید

Captcha