ایراد شره کردن مواد (یا آدامسی شدن دیواره پرینت)

یکشنبه 04 شهریور 1397
ایراد شره کردن مواد (یا آدامسی شدن دیواره پرینت)

چه عواملی موجب این مشکل می گردد؟

در صورتی که دمای تزریق مواد خیلی زیاد باشد می بایست دما را  بطریقی کاهش داد و به همین منظور باید از فن خنک کننده استفاده نمود. در صورتی که حتماً می بایست از دمای ذوب خیلی بالا جهت تزریق استفاده کنید (جهت افزایش چسبندگی بین لایه ای) باید فن قدرت خنک کنندگی خیلی بالایی داشته باشد تا بعد از تزریق و نشست مواد روی مواد زیرین خود، عمل سرد شدن و جامد شدن مواد سریع انجام شود. به هر دلیلی اگر مراحل فوق به طریقی انجام نشود این مشکل مشاهده خواهد شد.

چه عواملی موجب این مشکل می گردد؟

راه حل اول: کنترل تنظیمات مواد مصرفی

در اولین مرحله جهت حل این مشکل، تنظیمات مربوط به مواد مصرفی را کنترل نمائید و مطمئن شوید که از تنظیمات ارائه شده توسط تولید کننده مواد اولیه مصرفی استفاده می نمائید.


راه حل دوم: کاهش دمای اکسترودر

چنانچه تنظیمات دمایی مواد مصرفی را درست تنظیم نموده اید و این مشکل باز هم مشاهده شد، دمای اکسترودر را به اندازه 5 الی 10 درجه سانتیگراد کاهش دهید.


راه حل سوم: کاهش سرعت پرینت

با کاهش سرعت پرینت در کنار کاهش چند درجه ای دمای اکسترودر، امکان سرد شدن مواد تزریق شده فراهم می گردد و بدین ترتیب کیفیت سطح پرینت افزایش می یابد.


راه حل چهارم: کنترل عملکرد فن خنک کننده

در برخی موارد عدم کارکرد صحیح فن خنک کننده باعث می گردد تا این مشکل مشاهده شود. لذا از عملکرد صحیح فن خنک کننده پرینتر سه بعدی مطمئن شوید.

نظرات کاربران/0


نظر خود را با ما در میان بگذارید

Captcha