اثر رگه های لایه های داخلی پرینت روی دیواره بیرونی

یکشنبه 04 شهریور 1397
اثر رگه های لایه های داخلی پرینت روی دیواره بیرونی

چه عواملی موجب این مشکل می گردد؟

این مشکل زمانی مشاهده می شود که پرینت قسمت پر شوندگی تاثیر زیادی بر پرینت دیواره مدل می گذارد. زمانی که دیواره مدل در حال پرینت بسیار نازک درنظر گرفته شود بیشتر خود را نشان می دهد. تنظیم دقیق مقدار روی هم رفتگی بین دیواره مدل و قسمت پر شوندگی بسیار مهم است چرا که کم و یا زیاد بودن آن تاثیر زیادی در استحکام مدل پرینت سه بعدی شده دارد. دلیل دیگری که می تواند منجر به این مشکل شود تعیین ناصحیح مقدار ضخامت دیواره مدل متناسب با قطر نازل است. در حال معمول ضخامت دیواره می بایست ضریبی از قطر نازل باشد. به عبارت دیگر، چنانچه قطر نازل 0.4 میلیمتر باشد، ضخامت دیواره باید 0/4 میلیمتر، 0/8میلیمتر، 1/2 میلیمتر و یا غیره باشد.

چه عواملی موجب این مشکل می گردد؟

راه حل اول: کنترل ضخامت دیواره پرینت

در اولین مرحله ضخامت دیواره را متناسب با قطر نازل دستگاه پرینتر سه بعدی کنترل نمائید.


راه حل دوم: افزایش ضخامت دیواره

راحت ترین روش حل این مشکل، زیاد کردن ضخامت دیواره مدل است.


راه حل سوم: پرینت قسمت پر شوندگی بعد از پرینت دیواره مدل

در تمامی نرم افزارهای اسلایسر پرینت سه بعدی قسمتی تحت عنوان Infill Prints after perimeters جهت تعیین اولویت پرینت قسمت دیواره و قسمت پر شوندگی وجود دارد. با تغییر اولویت قسمت پرینت شده می توانید این مشکل را حل نمائید.

نظرات کاربران/0


نظر خود را با ما در میان بگذارید

Captcha