بارگیری

BORNA

راهنمای خرید فیلامنت

کاربردهای پرینتر سه بعدیاز پرينتر سه بعدي و يا به اصطلاح ديگر از روش نمونه سازي سريع در صنايع مختلفي استفاده مي شود. از ميان مهمترين پارامترهايي که باعث شده است استفاده از پرينترهاي سه بعدي در صنايع مختلف يا سرعت باورنکردني افزايش يابد مي توان به هزينه بسيار پائين و کاهش زمان نمونه سازي و افزايش دقت نمونه توليد شده مي باشد.
از پرينترهاي سه بعدي در صنايع مختلفي استفاده مي شود. در اين بخش سعي شده است تا توضيحاتی در مورد استفاده از پرينترهاي سه بعدي در صنايع مختلف داده شود.صنعت هوا و فضا
AEROSPACE

اطلاعات بیشترحوزه معماری
FIELD OF ARCHITECTURE

اطلاعات بیشترصنعت خودروسازی
AUTOMOBILE

اطلاعات بیشترمحصولات تجاری
COMMERCIAL PRODUCTS

اطلاعات بیشترکالاهای مصرفی
CONSUMER GOODS

اطلاعات بیشترتجهیزات الکترونیکی
ELECTRONIC EQUIPMENT

اطلاعات بیشترصنایع نظامی
MILITARY INDUSTRIES

اطلاعات بیشترصنایع پزشکی
MEDICAL INDUSTRIES

اطلاعات بیشتردندانپزشکی
DENTAL INDUSTRIES

اطلاعات بیشترحوزه آموزش
FIELD OF EDUCATION

اطلاعات بیشترقالبسازی
MOLDING INDUSTRIES

اطلاعات بیشتر