بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | DENTAL INDUSTRIES
DENTAL INDUSTRIES

دندانپزشکی:DENTAL INDUSTRIESپرينتر سه بعدي داراي قابليت استفاده در صنعت دندان پزشکي مي باشد و امکان توليد مدلهاي سه بعدي ديجيتالي مرتبط با اين صنعت را فراهم مي نمايد. با ترکيب نمودن اسکن سه بعدي مخصوص بدن و يا به اصطلاح ديکر سي تي اسکن مي توان مدل سه بعدي ايجاد نموده و با ترکيب آن با پرينتر سه بعدي اقدام به ساخت اندامهاي پزشکي و امپلنتهاي دندان پزشکي نمود. دندان پزشکان با استفاده از پرينتر سه بعدي مي توانند تاج دندان، اتصالات پل مخصوص دندان و تجهيزات ارتودنسي را با دقت و با سرعت توليد نموده و از آنها استفاده نمايند.

مهمترين دلايل استفاده از پرينترهاي سه بعدي در صنعت دندان پزشکي عبارتند از:

• کمک به ارتودنسي دندان
با عکس برداري از دندان مي توان مدل سه بعدي دندان را تهيه نموده و آن را با استفاده از پرينتر سه بعدي پرينت نمود. مدل تهيه شده مي تواند به دندان پزشک در ارتودنسي و تهيه قالبهاي دندان کمک شاياني نمايد و آن را قبل از جاگذاري در دهان بيماران خود تست نمايد.

• ديجيتالي نمودن پروسه کار
با استفاده از پرينتر سه بعدي مي توان پروسه دندان پزشکي را وارد فاز ديجيتالي نمود. بدين ترتيب زمان توليد کاهش يافته وراندمان به ازاي هر بيمار بهبود يايد. همچنين اين کار باعث مي شود که زمان کار مستقيم بر روي بيمار کمتر شده و بيمار فشار کمتري را تحمل نمايد.
صنایع پزشکی
MEDICAL INDUSTRIES

اطلاعات بیشترحوزه آموزش
FIELD OF EDUCATION

اطلاعات بیشتر