بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | کمترین ضخامت لایه
کمترین ضخامت لایه

نکته نهم:کمترین ضخامت لایهمنظور از کمترین ضخامت لایه، کمترین ضخامتی می باشد که پرینتر قابلیت پرینت آن را دارد. هرچقدر ضخامت لایه های پرینت کمتر باشد سطح پرینت شده صاف تر و استحکام قطعه پرینت سده بیشتر خواهد شد اگر چه زمان پرینت نیز افزایش خواهد یافت. اکثر پرینترهای سه بعدی دارای نازلهایی به قطر 0.3 الی 0.5 میلیمتر می باشند و قابلیت پرینت لایه هایی با ضخامت 0.05 میلیمتر الی 80 درصد قطر نازل را دارا می باشند. لذا توصیه می شود به این پارامتر در هنگام تهیه پرینتر سه بعدی توجه شود.
نکته هشتم
نوع سیستم تغذیه کننده مواد

اطلاعات بیشترنکته دهم
دقت ابعادی دستگاه

اطلاعات بیشتر