بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | سیستم تزریق
سیستم تزریق

نکته هشتم:سیستم تزریقبطور کلی دو نوع سیستم تزریق شامل سیستم تزریق مستقیم و سیستم تزریق Bowden در چاپگرهای 3 بعدی مورد استفاده قرار می گیرد که هر کدام از آنها دارای مزایا و ضعف هایی می باشند.
سیستمهای Bowden نسبت به سیستمهای مستقیم دارای ضعف های بسیار زیادی در نحوه تزریق می باشند بطور کلی می توان گفت که در این سیستمها کنترل بسیار کمتری بر روی فیلامنت تغذیه شده می باشند و در صورتی که فیلامنت از سختی بالایی برخوردار نباشد (همانند مواد لاستیکی) امکان تزریق مهیا نخواهد بود و مواد در سیستم تغذیه کننده و یا همان اکسترودر جمع خواهند شد. لذا می توان گفت که یکی از پرارامترهای تهیه فیلامنت، نوع سیستم تزریق می باشد.

نکته هفتم
گرم کن صفحه ساخت

اطلاعات بیشترنکته نهم
سرعت پرینت

اطلاعات بیشتر