بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | MILITARY INDUSTRIES
MILITARY INDUSTRIES

صنایع نظامی:MILITARY INDUSTRIESمحصولات نظامي و يا انتظامي معمولاً بصورت فردي و اختصاصي توليد مي شوند و عملکرد صحيح آنها مي تواند نقش بسيار حياتي داشته باشد و بطور کلي مي توان گفت اين محصولات مي بايست جان سربازان را حفظ نمايند و يا از مرزهاي کشور حفاظت نمايند. پرينت سه بعدي اين امکان را به دولت، ارتش، نيروي انتظامي مي دهد که محصولات خاص و بسيار پيچيده توليد نمايند و هيچگونه محدوديتي در طراحي و توليد نداشته باشند و اين کار را با کمترين هزينه به انجام برسانند.

مهمترين دلايل استفاده از پرينترهاي سه بعدي در صنعت نظامي و انتظامي عبارتند از:

• امکان ساخت نمونه اوليه در کمترين زمان
استفاده از پرينتر سه بعدي باعث مي شود که تيم طراحي به سرعت بتواند به محصول طراحي شده دسترسي داشته باشد و بتواند آن را تحليل و آناليز نماييد. اين کار باعث مي شود که کار طراحي و ساخت در زمان کمتري در مقايسه با ساير روشهاي نمونه سازي ماند ماشين کاري انجام گيرد. اين بان معني است که محصول خيلي سريعتر مي تواند جهت توليد انبوه آماده گردد.

• امکان تستهاي فني
ساخت تعداد زياد نمونه اوليه امکان تست هاي بيشتر محصول را فراهم مي نمايد و تست هاي بيشتر باعث مي گردد تا ايرادهاي مدل طراحي شده به راحتي بررسي و رفع گردد. همانطور که اطلاع داريد تجهيزات نظامي و انتظامي اکثراً گرانقيمت بوده و متناسب با آن تست هاي آزمايشگاهي هزينه برباشد ولي با استفاده از پرينتر سه بعدي مي توان اين هزينه ها را کاهش داده و کار طراحي و توليد را سرعت بخشيد.

• امکان لمس مدل طراحي شده و ايراديابي
استفاده از پرينتر سه بعدي باعث مي شود که طراحان به راحتي بتوانند مدل طراحي شده را خلق نموده و آن را لمس نموده و کنترل نمايند. لذا مي توان گفت که پرينتر سه بعدي يکي از ابزارهاي حياتي براي مراکز تحقيقاتي و طراحي مي باشد و با استفاده از آن مي توان ايرادهاي طراحي را تشخيص و رفع نمود.تجهیزات الکترونیکی
ELECTRONIC EQUIPMENT

اطلاعات بیشترصنایع پزشکی
MEDICAL INDUSTRIES

اطلاعات بیشتر