بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | قطر فیلامنت مصرفی
قطر فیلامنت مصرفی

نکته هفتم:قطر فیلامنت مصرفیهمانطور که گفته شد معمولاً از مواد پلاستیکی بصورت رول در دو اندازه قطر فیلامنت 1.75 میلیمتر و 3 میلیمتر در پرینترهای سه بعدی استفاده می شود. بیشتر پرینترهای سه بعدی از قطر فیلامنت 1.75 استفاده می نمایند که دلیل آن امکان کنترل بیشتر در تزریق مواد و همچنین انعطاف پذیری بیشتر فیلامنت می باشد. این موضوع باعث گردیده است تا تنوع فیلامنتهای 1.75 میلیمتر بیشتر از فیلامنتهای 3 میلیمتر باشد. رولهای فیلامنت 1.75 میلیمتر معمولاض بصورت یک کیلویی عرضه می شوند و دارای 450 متر فیلامنت می باشد. فیلامنتهای با قطر 3 میلیمتر بیشتر در پرینترهایی با سیستم تزریق Bowden مورد استفاده قرار می گیرد. در این پرینترها سیستم تغذیه کننده مواد به دور از نازل و معمولاً در پشت دستگاه قرار دارد و مواد از طریق لوله های خاص به نازل انتقال داده می شود. همچنین می توان گفت که معمولاً از فیلامنت با قطر 3 میلیمتر جهت پرینت با قطر نازل بزرگتر از 0.5 میلیمتر استفاده می شود که مختص پرینترهای بزرگ می باشد.

نکته ششم
تعداد نازل

اطلاعات بیشترنکته هشتم
نوع سیستم تغذیه کننده مواد

اطلاعات بیشتر