بارگیری

BORNA

پرینترهای سه بعدی برنا | گرم کن صفحه ساخت
گرم کن صفحه ساخت
پرینترهای سه بعدی برنا

نکته هفتم:گرم کن صفحه ساختبرخی از فیلامنتهای چاپگرهای سه بعدی مانند PLA و یا لاستیک نیازمند صفحه ساخت گرم می باشند و بدون داشتن صفحه ساخت گرم امکان بلند شدن قطعه از صفحه ساخت در هنگام پرینت وجود خواهد داشت. با توجه به این نکته که برخی از پرینترهای 3 بعدی موجود در بازار دارای صفحه ساخت گرم نمی باشند لذا توصیه می شود در هنگام تهیه فیلامنت این موضوع مد نظر قرار داده شود.

نکته ششم
میزان تولید دود

اطلاعات بیشترنکته هشتم
سیستم تزریق

اطلاعات بیشتر