بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | ELECTRONIC EQUIPMENT
ELECTRONIC EQUIPMENT

تجهیزات الکترونیکی:ELECTRONIC EQUIPMENTهمانطور که اطلاع داريد صنعت تجهيزات الکترونيکي با سرعت سرسام آوري در حال رشد و توسعه مي شود و معمولاً شرکتهايي توانسته اند در اين بازار موفق عمل نمايند که محصولات کوچک و در عين حال با کيفيت و کارايي زياد توليد نموده و در سريع ترين زمان ممکن آن را به بازار ارائه نموده اند. استفاده از پرينترهاي سه بعدي اين امکان را به توليد کنندگان مي دهد که بتوانند محصول را خيلي سريعتر توليد نمايند و آن را توليد و تست نمايند.
مهمترين دلايل استفاده از پرينترهاي سه بعدي در صنعت تجهيزات الکترونيکي عبارتند از:

• امکان تست محصول
استفاده از پرينتر سه بعدي جهت نمونه سازي محصولات الکتريکي و الکترونيکي امکان تست و بررسي فيت بودن کامل قطعات را فراهم مي نمايد و همچنين مي توان محصول را قبل از توليد نهايي بطور کامل تست و کنترل نمود.

• امکان استفاده از مواد جديدتر
همانطور که گفته شد مي توان از طيف وسيعي از مواد ترموپلاستيک در پرينترهاي سه بعدي استفاده نمود و اين قابليت به طراحان امکان تست نمودن مواد جديد را مي دهد. موادي مانند ABS و PLA که موادي سخت بوده و يا موادي مانند لاستيک که خاصيت ارتجاعي دارد مي تواند در پرينترهاي سه بعدي مورد استفاده قرار گيرد.

• امکان ساخت مشابه نمونه اوليه
استفاده از روش نمونه سازي سريع و يا پرينتر سه بعدي امکان استفاده از طيف وسيعي از مواد اوليه ترموپلاستيک را فراهم مي نمايد. لذا مي توان گفت که امکان توليد محصول دقيقاً مشابه به نمونه اصلي با استفاده از پرينترهاي سه بعدي موجود مي باشد.
کالاهای مصرفی
CONSUMER GOODS

اطلاعات بیشترصنایع نظامی
MILITARY INDUSTRIES

اطلاعات بیشتر