بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | تعداد نازل
تعداد نازل

نکته ششم:تعداد نازلبسیاری از پرینترهای موجود در بازار تک نازل می باشند و این بدان معنا می باشد که تنها امکان پرینت تنها یک نوع ماده در راستای طول و عرض وجود دارد ولی می توان در راستای ارتفاع، نوع ماده مصرفی را با استفاده از قابلیت تغییر فیلامنت و یا (Change Filament) تغییر داده و از رنگهای مختلف دیگر استفاده نمود. همچنین در پرینترهای تک نازل ساپورت گذاری نیز با همان ماده مورد استفاده انجام خواهد شد.
پرینترهای دو و یا سه نازل دارای قیمتی بالاتر می باشند و این امکان را به کاربر می دهند که بتواند از دو و یا سه رنگ فیلامنت در راستای طول و عرض استفاده نماید و قطعه دو و یا سه رنگ پرینت نماید. در این پرینترها امکان ساپورت گذاری با استفاده از موادی مانند PVA و HIPS که حلال در آب و یا لیمونن می باشند وجود دارد. لازم به ذکر می باشد که استفاده از پرینترهای سه بعدی دو نازل می تواند همراه با مشکلاتی از قبیل بهم خوردن تنظیمات نازلها، اصطحلاک بالاتر دستگاه به دلیل سنگین تر شدن سیستم تزریق و افزایش ارتعاشات دستگاه و غیره باشد. لذا توصیه می شود از پرینترهای تک نازل به جای پرینترهای دونازل استفاده گردد.
نکته پنجم
اندازه صفحه ساخت پرینتر

اطلاعات بیشترنکته هفتم
قطر فیلامنت مصرفی

اطلاعات بیشتر