بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | میزان تولید دود
میزان تولید دود

نکته ششم:میزان تولید دود



برخی از فیلامنتهای چاپگرهای سه بعدی در هنگام پرینت از خود دودی را منتشر می کنند و این موضوع می تواند بر سلامتی کاربران این دستگاه ها تاثیر داشته باشد. لذا همواره تاکید می شود که از فیلامنتهای پرینترهای 3 بعدی با کمترین میزان انتشار دود استفاده شود و شدیداً توصیه می شود پرینتر سه بعدی در محلی مورد استفاده قرار گیرد که دارای سیستم تهویه مطبوع و یا گردش هوا باشد.

























نکته پنجم
دمای ذوب فیلامنت

اطلاعات بیشتر



نکته هفتم
گرم کن صفحه ساخت

اطلاعات بیشتر