بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | اندازه صفحه ساخت پرینتر
اندازه صفحه ساخت پرینتر

نکته پنجم:اندازه صفحه ساخت پرینتراندازه صفحه ساخت پرینتر تعیین کننده اندازه قطعه قابل پرینت بصورت یک تکه می باشد. اندازه صفحه ساخت پرینتر در سه راستای طول و عرض و ارتفاع سنجیده می شود. لازم به ذکر می باشد که با بزرگتر شدن اندازه ساخت پرینتر سه بعدی قیمت آن نیز بصورت تصاعدی بالا می رود که یکی از دلایل آن استفاده از قطعات صلب تر و مستحکمتر می باشد. لازم به ذکر می باشد که بسیاری از قطعات بزرگ را می توان به چند قطعه کوچک تقسیم نمود و سپس آنها را با استفاده از حلالهای خاص اسمبل و به هم متصل نمود.
نکته جهارم
نوع مواد مصرفی پرینتر

اطلاعات بیشترنکته ششم
تعداد نازل

اطلاعات بیشتر