بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | مقدار بودجه در نظر گرفته شده
مقدار بودجه در نظر گرفته شده

نکته سوم:مقدار بودجه در نظر گرفته شدهپارامتر دیگری که می بایست به آن توجه نمود بودجه در نظر گرفته شده برای تهیه پرینتر سه بعدی می باشد. پرینترهای سه بعدی با تکنولوژی FDM دارای قیمتی در حدود دو میلیون تا بیست میلیون توامان می باشند در حالیکه پرینترهای سه بعدی با تکنولوژی SLA و یا DLP دارای قیمتی در حدود 50 میلیون تومان به بالا می باشند. و همچنین قیمت مواد اولیه پرینترهای با تکنولوژی FDM در حدود 80 هزار تومان می باشد درحالیکه مواد اولیه پرینترهای سه بعدی با تکنولوژی DLP و یا SLA در حدود دو یا سه میلیون تومان می باشد.نکته دوم
کاربرد قطعات پرینت سه بعدی شده

اطلاعات بیشترنکته جهارم
نوع مواد مصرفی پرینتر

اطلاعات بیشتر