بارگیری

BORNA

پرینترهای سه بعدی برنا | میزان رطوبت
میزان رطوبت
پرینترهای سه بعدی برنا

نکته سوم:میزان رطوبتپارامتر دیگر در مورد انتخاب فیلامنت پرینتر سه بعدی مربوط به رطوبت می باشد. این مشکل معمولاً به علت عدم بسته بندی خوب و یا نگهداری فیلامنت به مدت طولانی ایجاد می شود. در صورتی که فیلامنت به مدت طولانی در هوای آزاد قرار گیرد شروع به جذب رطوبت هوا می نماید. لذا شدیداً توصیه می شود از قرار دادن فیلامنت در هوای آزاد خودداری نمائید. با تست کردن فیلامنت می توان به میزان رطوبت جذب شده توسط آن پی برد. به همین دلیل توصیه می شود فیلامنت را از تامین کنندگانی که محصولات آنها به روزتر می باشد تامین نمائید.نکته دوم
قطر فیلامنت

اطلاعات بیشترنکته چهارم
خلوص فیلامنت

اطلاعات بیشتر