بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | آموزش تخصصي کاربري دستگاه
آموزش تخصصي کاربري دستگاه

نکته بیست و دوم:آموزش تخصصي کاربري دستگاهاستفاده از پرینترهای سه بعدی نیازمند آموزش تخصصی دستگاه و نرم افزار مربوطه می باشد و عدم آشنایی با قسمتهای مختلف دستگاه و پارامترهای پرینت باعث می شود کیفیت پرینت به شدت کاهش یافته و یا عملاً غیر ممکن گردد. به همین دلیل توصیه شدید می شود که در هنگام خرید پرینتر سه بعدی آموزشهای تخصصی و مهم هم دیده شود. علاوه بر آموزش های تخصصی در ابتدای کار، ممکن است برای کاربر مشکلاتی در طول زمان پیش بیاید و به همین دلیل توصیه می گردد دستگاه پرینتر سه بعدی خود را از مراکز تولیدی تهیه نمائید که خدمات مشاوره و راهنمایی نیز ارائه می دهند.


نکته بیست و یکم
تامين مواد اوليه

اطلاعات بیشترنکته بیست و سوم
دستگاه توليد داخل و يا وارداتي

اطلاعات بیشتر