بارگیری

BORNA

پرینترهای سه بعدی برنا | تامين مواد اوليه
تامين مواد اوليه
پرینترهای سه بعدی برنا

نکته بیست و یکم:تامين مواد اوليههمانطور که گفته شد فیلامنت ماده اصلی مورد استفاده در پرینتر سه بعدی می باشد و با خرید یک دستگاه پرینتر نیازمند خریدهای پی در پی مواد اولیه خواهید بود. به همین دلیل توصیه شدید می شود که حتماً پرینتر را از مراکزی تولیدی تهیه نمائید که خودشان تامین کننده مواد اولیه می باشند. همچنین در برخی از پرینترهای سه بعدی تنها می بایست از مواد اولیه تولیدی و انحصاری همان کارخانه و قیمت بالاتر استفاده نمود و این می تواند در آینده مشکلاتی را بوجود اورد. سیاست این شرکتها بر این اساس می باشد که دستگاه پرینتر را به قیمت پائین تر ارائه می نماید و سپس سود خود را از فروش مواد مصرفی مختص آن دستگاه بدست می آورد.


نکته بیستم
گارانتي و خدمات پس از فروش

اطلاعات بیشترنکته بیست و دوم
آموزش تخصصي کاربري دستگاه

اطلاعات بیشتر