بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | FIELD OF ARCHITECTURE
FIELD OF ARCHITECTURE

حوزه معماری:FIELD OF ARCHITECTUREاستفاده از ماکتهاي معماري پرينت سه بعدي شده باعث مي شود تا در زمان طراحي ماکت و ساخت و متناسب با آن هزينه ساخت ماکت معماري صرفه جويي بسياري انجام گيرد و به همين دليل معماران بسياري به استفاده از اين تکنولوژي رو مي آورند. استفاده از پرينترهاي سه بعدي با تکنولوژي FDM و يا Polyjet باعث مي گردد تا تعداد مراحل توليد ماکت کاهش يافته و زمان طراحي نيز بهبود يابد و در کنار همه اين مزيتها، امکان توليد ماکتهاي معماري با جزئيات بيشتر و دقت بالاتر نيز مهيا گردد.
همانطور که اطلاع داريد ساليان زيادي است که مهندسان و طراحان از کامپيوتر جهت طراحي و تحليل مدلهاي مورد نظر خود استفاده مي نمايند ولي هنوز در بيشتر موارد ماکت سازي به روش سنتي و بوسيله دست و با استفاده از موادي مانند چوب، کاغذ، کچ و غيره انجام مي گيرد. استفاده از پرينترهاي سه بعدي در ماکت سازي باعث مي گردد تا معماران و مهندسان به راحتي بتوانند مدل طراحي شده را در کمترين زمان و هزينه اجرا نموه و نواقص آن را تحليل و رفع نمايند. به عبارت ديگر پرينتر سه بعدي اين امکان را براي مهندسان و معماران فراهم نموده است که بتوانند کار ماکت سازي را همانند پروسه طراحي کامپيوتري نمايند.صنعت هوا و فضا
AEROSPACE

اطلاعات بیشترصنعت خودروسازی
AUTOMOBILE

اطلاعات بیشتر