بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | قطر فیلامنت
قطر فیلامنت

نکته دوم:قطر فیلامنتمتداول ترین قطر فیلانت پرینتر سه بعدی عبارتند از 1.75 میلیمتر و 3 میلیمتر. فیلامنت با قطر 1.75 میلیمتر بسیار متداولتر می باشد و در بازار به وفور یافت می گردد.
با توجه به متداولتر بودن فیلامنت های با قطر 1،75 میلیمتر، استفاده از این قطر فیلامنت تضمینی برای تازه تر بودن محصول مورد استفاده می باشد. همچنین فیلامنت با قطر 1.75 میلیمتر راحتتر تزریق شده و عمل پس کشیدگی با استفاده از آنها به راحتی انجام می شود.
لازم به ذکر می باشد قطر فیلامنت مصرفی در تمامی نقاط رول باید ثابت، یکسان و یک شکل (گرد) باشد. معمولاً تلورانس در محدوده 0.05 میلیمتر تاثیری بر کیفیت پرینت نمی گذارد.

نکته اول
کیفیت فیلامنت

اطلاعات بیشترنکته سوم
میزان رطوبت

اطلاعات بیشتر