بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | فن خنک کننده
فن خنک کننده

نکته هیجدهم:فن خنک کنندههمانطور که گفته شد مواد PLA بیشترین کاربرد را در پرینترهای سه بعدی دارند و کارکردن با این مواد نیازمند استفاده از فن خنک کننده می باشد که بتواند لایه ها را به سرعت خنک نماید و مانع از افت کیفیت پریت شود. برخی از دستگاه های پرینتر سه بعدی فاقد این فن خنک کننده می باشند. لذا حتماً توجه داشته باشید که پرینتر سه بعدی دارای فن خنک کننده باشد.


نکته هفدهم
صافي ديواره پرينت

اطلاعات بیشترنکته نوزدهم
نرم افزار پرينت

اطلاعات بیشتر