بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | صافي ديواره پرينت
صافي ديواره پرينت

نکته هفدهم:صافي ديواره پرينتیکی از مهمترین پارامترهای انتخاب پرینتر صافی دیواره پرینت می باشد. منظور از صافی دیواره سطح آن است که در وصرت پرینت یک دیواره صاف، لایه های پرینت دقیقاً روی همدیگر پرینت شوند و هیچ رد موجی روی دیواره مشاهده نگردد. لازم به ذکر می باشد که بالا بودن دقت ابعادی دستگاه دلیل این صافی نمی باشد و عوامل بسیار زیادی از قبیل قدرت خنک کنندگی، سیستم تزریق، سیستم حرکتی، سیستم انتقال حرارت و غیره بر این خصوصیت تاثیر گذار می باشند و تنها راه رسیدن به صافی دیواره پرینت، هماهنگ بودن و کالیبراسیون دقیق تمامی قسمتهای پرینتر می باشد.


نکته شانزدهم
قابليت خاموش شدن دستگاه بعد از پرينت

اطلاعات بیشترنکته هیجدهم
فن خنک کننده

اطلاعات بیشتر