بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | قابليت اتوکاليبراسيون
قابليت اتوکاليبراسيون

نکته پانزدهم:قابليت اتوکاليبراسيونقابلیت اتوکالیبراسیون یکی از آپشن های جدیدی می باشد که جدیداً به پرینترهای سه بعدی اضافه شده است. این سیستم تنها در پرینترهای سه بعدی با صفحه ساخت فولادی و یا آلومینیومی مورد استفاده قرار می گیرد چرا که سنسور تنها قادر به تشخیص فلز می باشد. البته در پرینترهای سه بعدی با قیمت بالا از سنسورهای لیزری هم استفاده شده است. یکی از مزیتهای این سیستم ایجاد قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک می باشد. بدین مفهوم که دستگاه قبل از شروع به پرینت، نقاطی از صفحه ساخت را از نظر کالیبراسیون مورد بررسی قرار می دهد و خطاهای احتمالی را در پرینت مد نظر قرار می دهد. لازم به ذکر می باشد که اگر صفحه ساخت دارای ایرادهایی از قبیل تو رفتگی و یا تابیدگی داشته باشد این ایرادات به مدل در حال پرینت منتقل خواهد شد. لذا شدیداً توصیه می شود حتماً دستگاه را از نظر بسیار دقیق بودن صفحه ساخت مورد بررسی قرار دهید.نکته چهاردهم
نوع صفحه ساخت

اطلاعات بیشترنکته شانزدهم
قابليت خاموش شدن دستگاه بعد از پرينت

اطلاعات بیشتر