بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | قابليت تعويض نازل
قابليت تعويض نازل

نکته سیزدهم:قابليت تعويض نازلقطر نازل اکثر پرینترهای سه بعدی 0.3 میلیمتر و یا 0.4 میلیمتر می باشد و می توان گفت که نازل به مرور زمان دچار اصطحکاک شده و از بین می رود و می بایست آن را جایگزین نمود. همچنین این قانون کلی وجود دارد که قطر دیواره قابل پرینت سه بعدی ضریبی از قطر نازل می باشد. بدین معنی که اگر قطر نازل دستگاه 0.3 میلیمتر باشد تنها می توانید دیواره های پیوسته ای به اندازه 0.3 میلیمتر، 0.6 میلیمتر، 0.9 میلمیتر و بالاتر پرینت بگیرد و امکان پرینت دیواره ای به ضخامت 0.2 میلیمتر و یا 0.4 میلیمتر میسر نمی باشد و در چنین مواردی می بایست نازل دستگاه را تغییر داده و از نازل 0.2 میلیمتر استفاده نمود. لذا می توان گفت که دستگاه پرینتر می بایست دارای قابلیت تغییر نازل باشد و این کار هزینه بر و پیچیده نباشد.

نکته دوازدهم
سرعت پرينت

اطلاعات بیشترنکته چهاردهم
نوع صفحه ساخت

اطلاعات بیشتر