بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | سرعت پرينت
سرعت پرينت

نکته دوازدهم:سرعت پرينتیکی دیگر از پارامترهای موثر در انتخاب پرینتر، سرعت پرینتر می باشد یعنی دستگاه پرینتر با چه سرعتی (میلیمتر بر ثانیه) می تواند کار پرینت را انجام دهد. همانطور که اطلاع دارید پرینت سه بعدی ترکیبی از چندین فرآیند بطور همزمان می باشد و این فرآیندها که شامل حرکات مکانیکی، انتقال حرارت، تزریق مواد و غیره می باشند می بایست بطور هماهنگ عمل نمایند. زیاد بودن سرعت پرینت می تواند باعث گردد تا کیفیت پرینت کاهش یابد اگر سایر فرآنیدها با آن تنظیم نگردد. بطور معمول سرعت پرینت اکثر پرینترهای سه بعدی در محدوده 20 الی 120 میلیمتر بر ثانیه می باشند.


نکته یازدهم
گرم کن صفحه ساخت

اطلاعات بیشترنکته سیزدهم
قابليت تعويض نازل

اطلاعات بیشتر