بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | MOLDING INDUSTRIES
MOLDING INDUSTRIES

قالبسازی:MOLDING INDUSTRIESبدون شک يکي از پروسه هاي توليد نمونه، قالب سازي مي باشد. با استفاده از پرينتر سه بعدي مي توان قالبهاي مورد يک مدل را به راحتي در کامپيوتر طراحي و پرينت نمود. همانطور که اطلاع داريد پروسه توليد قالب يک پروسه طولاني مدت و پر هزينه مي باشد و به همين خاطر بيشتر توليد کنندگان شروع به استفاده از پرينتر سه بعدي جهت توليد قالب نمودند و اين موضوع در مواقعي که مدل بسيار پيچيده است بيشتر به چشم مي خورد.

مهمترين دلايل استفاده از پرينترهاي سه بعدي در صنعت قالب سازي عبارتند از:

• کوتاه نمودن زمان پروسه ساخت قالب
طراحان قالب مي توانند با استفاده از پرينترهاي سه بعدي مدت زمان توليد قالب را بسيار کاهش دهند و مستقيماً قالب را از روي مدل سه بعدي ديجيتالي تهيه نمايند.

• امکان تغيير قالب با صرف کمترين هزينه
همانطور که اطلاع داريد امکان ايجاد تغييرات در قالب توليد شده معمولاً وجود ندارد و اين کار مستلزم ساخت قالب جديد مي باشد که مي توان گفت هزينه زيادي دارد. ولي با استفاده از پرينتر سه بعدي مي توان تغييرات مورد را اعمال نموده و دوباره از اول آن را پرينت نمود چراکه هزينه پرينت سه بعدي بسيار کمتر مي باشد.

• امکان ساخت قالب با بالاترين دقت
همانطور که اطلاع داريد دقت پرينترهاي سه بعدي در حدود 20 الي 400 ميکرون مي باشد و به همين خاطر مي توان از آنها در طراحي قالبهاي دقيق استفاده نمود.

حوزه آموزش
FIELD OF EDUCATION

اطلاعات بیشترقالبسازی
MOLDING INDUSTRIES

اطلاعات بیشتر