بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | گرم کن صفحه ساخت
گرم کن صفحه ساخت

نکته یازدهم:گرم کن صفحه ساختگرم کن صفحه ساخت تاثیر بسزایی در کیفیت پرینت دارد و می تواند کیفیت پرینت را بطور چشمگیری افزایش دارد. وجود صفحه گرم باعث باعث می شود تا قطعه در حال پرینت گرم مانده و چسبندگی قطعه به صفحه ساخت افزایش یابد و مانع از جدا شدن قطعه از صفحه ساخت شود. این موضوع بیشتر در هنگام کارکردن با مواد ABS مشاهده می شود و علت آن سرد شدن زودتر لبه ها نسبت به داخل مدل در حال پرینت می باشد. برخی از پرینترهای سه بعدی دارای گرم کن صفحه داغ نمی باشند و تنها قابلیت پرینت تعداد محدودی از مواد اولیه را دارند. برخی از تولیدکنندگان با تعویض صفحه ساخت که می بایست صاف و صیقلی و دقیق باشد با صفحات پی سی بی سوراخدار ادعا می کنند که نیازی به گرم کن صفحه ساخت نمی باشد درحالیکه این ادعا کذب می باشد و همانطور که گفته شد وجود گرم کن صفحه ساخت باعث می گردد کیفیت پرینت افزایش چشمگیری داشته باشد.نکته دهم
دقت ابعادی دستگاه

اطلاعات بیشترنکته دوازدهم
سرعت پرينت

اطلاعات بیشتر