بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | قابلیت پولیش و پرداخت
قابلیت پولیش و پرداخت

نکته دهم:قابلیت پولیش و پرداختیکی دیگر از پارامترهایی که می بایست در هنگام تهیه مواد اولیه چاپگرهای 3 بعدی به آن اشاره نمود قابلیتهای پولیش کاری و پرداخت کاری آن ماده می باشد. به عنوان مثال می توان به مواد ABS اشاره نمود که دارای قابلیت سنباده کاری و پرداخت کاری با استفاده از حلال استون می باشد درحالیکه مواد PLA نسبت به ABS سخت تر بوده و پرداخت کاری آنها نیز می بایست با حلال PLA انجام گیرد و استون هیچ تاثیری روی این ماده ندارد.

نکته نهم
سرعت پرینت

اطلاعات بیشترنکته دهم
قابلیت پولیش و پرداخت

اطلاعات بیشتر