بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | AEROSPACE
AEROSPACE

صنعت هوا و فضا:AEROSPACEبه جرات مي توان گفت که صنعت هوا و فضا يکي از دلايل رشد بازار نمونه سازي سريع و يا پرينتر سه بعدي مي باشد. قطعات موتور و توربين و همچنين قطعات داخلي کابين هواپيما نمونه هايي از کاربرد روش نمونه سازي سريع و يا پرينتر سه بعدي در اين صنعت مي باشد. امکان توليد قطعات بسيار پيچيده و حساس و همچنين امکان تست ايروديناميک قطعات طراحي شده قبل از توليد آنها و مهمتر از همه هزينه توليد بسيارپائين روش نمونه سازي سريع در کنار کاهش زمان توليد از مهمترين دلايل پر کاربرد بودن پرينترهاي سه بعدي در اين صنعت مي باشد. همانطور که اطلاع داريد کاهش وزن و مواد بکار رفته در قطعات صنعت هوا و فضا باعث مي شود تا آلودگي هوا و انتشار گازهاي Co2 نيز کاهش يابد.
امکان توليد قطعات بسيار پيچيده و کوچک و همچنين قطعات اختصاصي باعث شده است که پرينتر سه بعدي به عنوان يک عضو جدا نشدني از صنعت هوا و فضا بحساب بيايد. و به همين خاطر بيشتر صنايع مرتبط با اين صنعت به دنبال استفاده از اين تکنولوژي مي باشند. در زير به بررسي چند پارامتر تاثير گذار پرداخته مي شود.
کاهش هزينه توليد: با توجه به اين نکته که توليد مدل طراحي شده با استفاده از پرينتر سه بعدي و يا روش نمونه سازي نيازمند ساخت قالب و ساير پروسه هاي قطعه سازي نمي باشد و هزينه توليد فقط و فقط هزينه مواد قطعه طراحي شده مي باشد لذا هزينه توليد قطعه با هر گونه پيچيدگي بسيار پائينتر از هزينه توليد با روشهاي سنتي مي باشد. همچنين چون امکان توليد قطعات پيچيده با کمترين پروسه اسمبل نمودن وجود دارد لذا توليد با اين روش بسيار با صرفه تر و اقتصادي تر مي باشد.
طراحي قطعات سبک: استفاده از روش نمونه سازي سريع و يا پرينتر سه بعدي جهت توليد قطعات پيچيده و در عين حال محکم باعث مي شود وزن قطعات توليد شده با اين روش در حدود 40 الي 60 درصد کاهش يابد و متناسب با آن هزينه سوخت کاهش يابد.
عدم نياز به ابزارهاي خاص: با توجه به اين که استفاده از پرينتر سه بعدي و يا روش نمونه سازي سريع باعث مي شد تا ديگر نيازي به استفاده از ابزارهاي بسيار دقيق و حساس نباشد و امکان طراحي قطعات با انعطاف بيشتر فراهم گردد. همچنين ارتقاء محصولات توليد شده در کمترين زمان ممکن فراهم مي گردد. لذا بطور کلي مي توان گفت که استفاده از پرينتر سه بعدي در صنايع هوا و فضا بسيار حياتي مي باشد.صنعت هوا و فضا
AEROSPACE

اطلاعات بیشترحوزه معماری
FIELD OF ARCHITECTURE

اطلاعات بیشتر