بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | انتخاب نوع تکنولوژی
انتخاب نوع تکنولوژی

نکته اول:انتخاب نوع تکنولوژیتکنولوژي هاي متفاوتي در پرينترهاي سه بعدي مورد استفاده قرار مي گيرد که عبارتند از:
1. تکنولوژي FDM و يا FFF
2. تکنولوژي SLA و يا DLP
3. تکنولوژي SLS و يا DLMS

هر يک از اين تکنولوژي ها براي کاربردهاي خاصي مورد استفاده قرار مي گيرد که همچنين نوع مواد مصرفي در اين تکنولوژي هاي متفاوت مي باشد. در تکنولوژي FDM و يا FFF از رولهاي مواد پلاستيک (فيلامنت) استفاده مي گردد که داراي قيمتهاي خيلي پائيني مي باشند و با توجه به پائين بودن قيمت مواد اوليه، اين تکنولوژي مورد توجه کاربران زيادي مي باشد. دقت پرينت اين نوع پرينترهاي سه بعدي در حدود 100 ميکرون (0/1 ميليمتر) مي باشد و بيشتر براي نمونه سازي مورد استفاده قرار مي کيرد. در تکنولوژي SLA و يا DLP از رزينهاي مايع استفاده مي شود و قيمت مواد اوليه مورد استفاده بسيار بالا بوده و همچنين از دقت بسيار خوبي برخوردار مي باشند و به همين دليل بيشتر در کارهاي بسيار دقيق مانند جواهر سازي و يا دندان پزشکي مورد استفاده قرار مي گيرد. دقت اين پرينترهاي سه بعدي در حدود 15 ميکرون (0/015 ميليمتر) مي باشد. در تکنولوژي SLS و يا DLMS از پودر به عنوان ماده اوليه استفاده مي شود و مواد اوليه اين پرينترهاي سه بعدي در داخل کشور بسيار کمياب و گرانقيمت مي باشد. اين نوع پرينترهاي سه بعدي بيشتر در صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد و هزينه تهيه و راه اندازي آنها بسيار بالا مي باشد و همچنين داراي دقتي بسيار خوبي مي باشند.
لذا مي توان گفت يکي از پارامترهاي انتخاب نوع پرينتر دقت مورد نياز و همچنين قيمت مواد اوليه مي باشد که مي بايست مد نظر قرار گيرد. در صورتي که دقتي در حدود 100 ميکرون نياز داشته باشيد مي توانيد از پرينترهاي سه بعدي معمولي و يا همان پرينترهاي سه بعدي FDM استفاده نمائيد و در صورت نياز به دقت بالاتر مي بايست از پريترهاي سه بعدي با تکنولوژي SLA و يا DLP استفاده نمائيد.نکته اول
انتخاب نوع تکنولوژی

اطلاعات بیشترنکته دوم
کاربرد قطعات پرینت سه بعدی شده

اطلاعات بیشتر