بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | کیفیت فیلامنت
کیفیت فیلامنت

نکته اول:کیفیت فیلامنتهر روزه محصولات جدیدی از فیلامنتهای پرینترهای سه بعدی توسط کارخانجات متفاوت به بازار عرضه می شود و این موضوع باعث می شود تا انتخاب فیلامنت از بین حجم عظیمی از تولید کنندگان و عرضه کنندگان سخت باشد و همواره نگران متضرر شدن به علت نامطلوب بودن کیفیت فیلامنت وجود دارد. نمی توان گفت که کیفیت فیلامنت همه کارخانجات تولیدی خوب و یا بد است مگر آنکه تمامی آنها را تست کرده باشید. لذا توصیه می شود که از تجربه دیگر کاربران استفاده نموده و انتخاب درستی انجام دهید.نکته اول
کیفیت فیلامنت

اطلاعات بیشترنکته دوم
قطر فیلامنت

اطلاعات بیشتر